Home / Home

    คุณเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่             
          * เปิดเครื่องไม่ติด
          * เครื่องเสียบ่อยครั้งงานก็เร่งด่วน
          * ควบคุมขนาดไม่ได้เดินไม่นิ่ง
          * มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่
          * รออะไหล่นานช่างติดต่อยาก

       หากนี้คือปัญหาของท่าน เรา ช่วย ท่านได้  เมื่อเครื่องจักรของท่านทำงานได้ดีและมีคุณภาพงานที่ได้รับก็จะมีคุณภาพรวดเร็วได้คุณภาพที่ดีแต่หากเครื่องของท่าน ทำงานไปซ่อมไปก็จะทำให้งานไม่ได้ทั้งคุณภาพของงานและในเชิงปริมาณปัญหาเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้เพียงแค่ท่่านเชื่อมั่นในทีมงานของเรา

                  บริการของเรา 

                 * ตรวจสอบสะภาพเครื่องจักรประเมิณราคาพร้อมสรุปผล

                                                                                                   * ตรวจวัดความเที่ยงตรงของเครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีความแม่นยำสูง

                                                                                                   * ตรวจเช็ควัดสะภาพแบริ่งของสปีนเดิลมอเตอร์

                                                                                                   * ปรับตั้งความเที่ยงตรงของเครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีความแม่นยำสูง

                                                                                                   * ปรับเปลี่ยนแบริ่งและบอลสกรูเครื่องจักร

                                                                                                   * รีโทรฟีตเครื่องเก่าให้เหมือนเครื่องใหม่ทั้งระบบ

                                                                                                   * อุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องจักร

        

           " ความพึงพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา "

Visitors: 93,752