Service

บริการของเรา

- รับเปลี่ยนคอนโทรลของเครื่อง CNC ทั้งระบบ

- รับปรับปรุงฟื้นฟูเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพ

- รับเปลี่ยนแบริ่งและซ่อมสปีนเดิลมอเตอร์

- เปลี่ยนหรือแก้ไขบอลสกรูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น CNC Laser cutting,Machining Center,CNC Lathe

- เปลี่ยนดัดแปลงหรือสร้างเครื่อง CNC ทั้งขนาดเล็กและขนนาดใหญ่

  เช่น เครื่องเจาะ เครื่องคว้าน เครื่องตัด

           

 

Visitors: 93,751