Profile

                        

บริษัท แอ็คมิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

          ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มุ่งเน้นพัฒนางานด้านฝ่ายการผลิต และงานด้านฝ่ายคุณภาพ เพื่อให้สินค้าที่ตรงตามมาตรฐาน จึงได้นำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งช่วยในการพัฒนาครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามเป้าหมายรวดเร็วคุ่มค่าพร้อมทั้งคุณภาพเราจึงมีวิสัยทัศน์และความคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้วยความมุ่งมั่น
  บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นที่ต้องการของวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยและในทุกระดับ บริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้ใจและได้รับการยอมรับไม่เฉพาะแค่ลูกค้าและผู้ขาย แต่จากคู่แข่งทางการค้าและสังคมรอบข้าง เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริษัทและบุคลากรของเราอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะพยายามและต่อสู้อย่างแรงกล้าที่จะบรรลุความมุ่งมั่นอันสูงสุด  

แนวทางการปฏิบัติ

         เราจะมองไปข้างหน้าและทบทวนผลงานของเราอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิด พลาด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นในการทำงานแบบทีมเวิร์คเราคิดว่าการทำงานแบบทีมเวิร์คให้ผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมถึงการให้ความเคารพเพื่อนร่วมงานและความสามัคคี เราจะไม่ละทิ้งหรือหลีกหนีจากปัญหาทั้งปวง เราจะมุ่งมั่นยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมายของเราเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นตัวเรา เราจะต่อสู้และคว้าชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบ

บริการของเรา

         บริษัทเราให้บริการทางด้านเครื่องจักร CNC ระบบคอนโทรลเซอรโวมอเตอร์จากทวีปยุโรปพร้อมตรวจเช็คสะภาพเครื่องจักรประเมิณความเสียหายวิเคราะห์คาดการล่วงหน้าด้วยระบบที่ทันสมัย และรับออกแบบสร้างเครื่องจักรระบบ CNC เครื่องตัดเครื่องเจาะตามความต้องการของลูกค้าและระบบอัตโนมัติทุกอุตสาหกรรมรวมถึงจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่ดีมีคุณภาพสูง

 

                                                                                                   “  ตรงคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ตรงใจลูกค้า “

 

Visitors: 93,751