Simalube

  

Simatec Lube/ระบบจ่ายจาระบีอัตโนมัติ

         ชุดจ่ายจาระบีอัตโนมัติของเราสามารถตั้งเวลาในการจ่ายจาระบีได้อีกทั้งสามารถเติมได้เมื่อหมด เป็นระบบไฟฟ้าในการสร้างแรงดันอยู่ได้นาน6เดือนหรือ

1 ปี มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของงาน

            - ลดเวลาการทำงาน ไม่ต้องคอยเติมทุกวัน

            - ติดตั้งในช่วนที่มีการทำงานที่ยาก

            - สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

            -  ตั้งเวลาได้

             - หน้างานไม่สกปรกดูแลรักษาง่ายปลอดภัย

เช่น    - เครนโรงงาน ทาวเวอร์เครน เครนท่าเรือ

          - สายพานลำเลียง ทุกอุตสาหกรรม

          - เครื่องจักรกล 

          -  เรื่อเดินสมุทร

                                                                                                       - ระบบมอเตอร์อุตสาหกรรม

                                                                                                       - อื่น ๆ

Visitors: 93,751