แผ่น Turcite Sheet

จำหน่าย แผ่น Turcite Sheet 

            ทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เป็นเหล็กเสียดสีกันโดยตรง อีกทั้งยังง่ายต่อการปรับระนาบให้

เครื่องจักรเพื่อความเที่ยงตรงลดการเสียดสีของชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แผ่นTurcite -B มีขนาดความหนาต่างกัน

ตารางความหนาของแผ่น Turcite 

             1 .  หนา 0.16"  นิ้ว / 0.40 มิลลิเมตร +- 0.003 นิ้ว

              2.  หนา 0.031 นิ้ว / 0.79 มิลลิเมตร +- 0.003 นิ้ว

              3.  หนา 0.047 นิ้ว / 1.19 มิลลิเมตร +- 0.005 นิ้ว

              4. หนา 0.063 นิ้ว / 1.59 มิลลิเมตร +- 0.005 นิ้ว

              5. หนา 0.094 นิ้ว / 2.38 มิลลิเมตร +- 0.005 นิ้ว

              6. หนา 0.125นิ้ว / 3.18 มิลลิเมตร +- 0.007 นิ้ว

                                                                                          7. หนา 0.187นิ้ว / 4.76 มิลลิเมตร +- 0.007 นิ้ว

                                                                                          8. หนา 0.250นิ้ว / 6.35 มิลลิเมตร +-0.010 นิ้ว

           ทางบริษัทเราพร้อมให้คำปรึกษาวิธีการใช้งานและแนะนำวิธีการติดตั้งและมีบริการติดตั้ง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 93,751